Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

 

A személyes adatok védelme

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

 • 1. Az Ön személyes adatainak kezelője az
ARTUS Galéria Kft. (a továbbiakban csak „adatkezelő”),
székhelye: 6791 Szeged, Gyalu u. 6.
cégjegyzékszáma: 06-09-023859
 • 2. Az adatkezelő elérhetőségei:
  Szalon címe: 2040 Budaörs, Budapesti út 28.
  Levelezési cím: 1024 Budapest Margit krt. 43-45.
  E-mail cím: info@bambusfiziomed.hu
  Telefonszám: +36 20 4 173 473
 • 3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

 • 1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

 

 • 2. A Bambus Fizio-Med számára fontos, hogy a:
  – a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
  átlátható módon kezeljei
  – a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból tároljuk
  és azokat ne kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
  – a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
  relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak – adattakarékosság;
  – gondoskodunk róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén
  naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megteszünk annak
  érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
  haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük – pontosság;
  – a személyes adatokat oly módon kezeljük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
  intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
  biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
  elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
  ideértve.

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

A személyes adatok feldolgozásának célja kezelésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

–  Alakformálás
Kiinduló és mérföldköveknél mért állapotok rögzítése és a kezelésekkel kapcsolatos
lényeges információk.
Adatok: élekor, testsúly, körfogatok, javasolt kezelési idők

– HIFU kezelés
Kontraindikációk kiszűrése, tájékoztatás a kezelés menetéről és a lehetséges
szövődmények, kezeléssel kapcsolatos információk a következő kezeléshez.
Adatok: HIFU kezelés beleegyező nyilatkozat, kezeléssel érintett terület, lövésszám,
kJ
– Photorejuvenáció
Kezeléssel kapcsolatos információk a következő kezeléshez.
Adatok: kezeléssel érintett terület, lövésszám, kJ

– Fizioterápia – egészségügyi adatkezelés
Adatok: személyes adatok, diagnózis, valamint az adott vizsgálathoz/kezeléshez,
orvosi, asszisztensi döntéshozatalhoz szükséges adatok, kezelés fajtája, használt
hullámforma, intenzitás, javulás a beteg elmondása alapján, esetlegesen a beutaló
szkennelt képe
(Az adatkezelés időtartama törvényi előírás alapján – az adatfelvételtől számított
30 évig.)
– időpontfoglalás (booked4us)
Adatok: személyes adatok, kezelés tipusa, időtartama, egyéb, a kezelés
szempontjából fontos információ (például: kedvezmény, életkor, megérkezés)

– csomagküldés (MPL futárszolgálat)
Kézbesítéshez és számlázáshoz tartozó információk
Adatok: személyes adatok, cégadatok (számlázás esetén)

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 • 1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).
 • 2. Egészségügyi adatok esetén 30 év. Jelenleg nem tárolunk nálunk keletkezett egészségügyi adatot.

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

 • 1. Webshop – E-shop Gyorsan
  Üzemeltető: Bohemiasoft s.r.o.

Cím: Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice

Cégjegyzékszám: 28090403

Adószám: CZ28090403

Telefonszám:  +36 1 701-0252

Honlap címe: https://www.eshop-gyorsan.hu/

Atavédelmi nyilatkozat: https://www.eshop-gyorsan.hu/gdpr/gdpr_hu.pdf
Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője)

 • 2. Honlap létrehozója – marketing tanácsadó
  Sziklai Orsolya egyéni vállalkozó
  2120 Dunakeszi, Szabadka utca 18. 2/9

Adószám: 68598970-1-33

 

 • 3. Booked4.us Bt. – időpontfoglaló rendszer
  Név: booked4.us Bt.

Székhely: H-2600 Vác, Zichy H. utca 12.

Képviselő neve: Balogh Péter

Cégjegyzékszám: 13-06-068633

Adószám: HU25149463-2-13

Honlap címe: https://booked4.us/hu/
Adatvédelmi nyilatkozat:
https://booked4.us/content/booked4.us/privacyhtml/Privacy-hu.html?v=20180802_1340

 

 • 4. Webtárhely szolgáltató – Cloud

EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-968191
Honlap címe: https://www.cloud.hu/

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.cloud.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

 

 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 • 1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
  – az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
  – személyes adatainak helyesbítésére
  – kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
  – személyes adatait áthordozni
 • 2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az lemondom@bambusfiziomed.hu e-mail címen vonhatja vissza.
 • 3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

 

 • 4. Ön nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. De a személyes adatok megadása szükséges feltétele szerződés létrejöttének és teljesítésének. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy megbízott általi teljesítése.

 

E feltételek 2018.11.03-án lépnek hatályba.

close-link